Skip to main content

Opći uvjeti poslovanja

 1. “Vi”, “Vaši” i “Korisnik” znači osobu koja je prihvatila ove Uvjete ulaskom vozila u Parkiralište. Svi Korisnici, prihvativši ove Uvjete, da li samim činom ulaska vozila u Parkiralište, parkiranjem vozila u sklopu Parkirališta ParKING – aerodrom Zagreb, ili na bilo koji drugi način, smatrat će se da to čine na vlastitu inicijativu i/ili inicijativu bilo koje treće strane koju predstavljaju.
 2. “Vozilo” znači svako vozilo koje je ušlo u prostor Parkirališta ParKING – aerodrom Zagreb, te koje ima bilo koji mehanički uređaj na kotačima, s pripadajućom opremom ili dodatnom opremom (uključujući i vozila s prikolicom), kombi vozila, mini busevi i kamp vozila odnosno vozila duža od 6 metara, a visine do 288 cm mjereći od kolničke trake, -i/ili vozila koja imaju više od 9 sjedala (uključujući i vozačevo), a manje od 55 sjedala;
 3. Ulaskom u naše Parkiralište prihvaćate ove Uvjete korištenja. Uvjeti korištenja Parkirališta sastavljeni su u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske te u slučaju bilo kakvog spora hrvatski sudovi imaju isključivu nadležnost. Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju cjelokupni ugovorni odnos između Vas i nas u smislu korištenja Parkirališta ParKING – aerodrom Zagreb.
 4. Odgovorni smo upravljati Parkiralištem ParKING – aerodrom Zagreb s dužnom pažnjom prilikom čega je naša odgovornost ograničena kako je dalje navedeno, te ParKING – aerodrom Zagreb nema druge odgovornosti prema Vama.
 5. Osim ako je izričito predviđeno primjenjivim propisima, ni u kojem slučaju nismo odgovorni za bilo kakvu štetu koja Vam nastane, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu nastalu zbog oštećenja, gubitka ili otuđenja Vašeg vozila, kao ni dodatne opreme ili sadržaja iz Vašeg vozila za vrijeme dok se Vaše vozilo nalazi u prostoru Parkirališta ParKING – aerodrom Zagreb kao niti za neizravne ili posljedične gubitke uključujući, ali ne ograničavajući se na izmaklu korist, gubitak prihoda, gubitak podataka ili gubitak zarade.
 6. Ni u kojem slučaju nismo odgovorni za posljedice djelovanja više sile odnosno za posljedice uslijed događaja na koje ParKING – aerodrom Zagreb nema utjecaj ili nad kojima nema kontrolu. Primjerice događaji kao što su: rat ili prijetnja ratom, nemiri, štrajkovi, industrijske akcije, terorističke prijetnje ili aktivnost, prirodne ili nuklearne katastrofe, požari, epidemije, pandemije, nepovoljni vremenski uvjeti (tuča, olujno nevrijeme, te ostalo), potres, erupcija vulkana ili širenje vulkanskog pepela, ili bilo kojeg drugog sličnog događaja izvan naše kontrole.
 7. Napominjemo da je Parkiralište ParKING – aerodrom Zagreb dostupno svima te ParKING – aerodrom Zagreb ne može priječiti nasilni ulazak pojedincima koji Parkiralištu pristupaju na službeni ulaz i sukladno odredbama ovih Uvjeta, te se ParKING – aerodrom Zagreb neće smatrati odgovornim za ponašanje pojedinaca koji ulaze na Parkiralište. Nadalje, ParKING – aerodrom Zagreb ne može garantirati sigurnost Vašeg vozila, dodatne opreme niti stvari ostavljenih u Vašem vozilu, stoga je parkiranje Vašeg vozila na Parkiralištu ParKING – aerodrom Zagreb na Vaš vlastiti rizik.
 8. Kad parkirate Vaše vozilo na Parkiralištu ParKING – aerodrom Zagreb te, prije nego što napustite Parkiralište obavezni ste učiniti slijedeće:

               * sigurno zaključati Vaše vozilo;

* potpuno zatvoriti sve prozore i krovne otvore Vašeg vozila;

*pravilno zakočiti Vaše vozilo ručnom kočnicom;

*uključiti alarm ili imobilizator u Vašem vozilu, ukoliko je Vaše vozilo istim opremljeno; 

*ne ostavljati životinju(e) ili osobu(e) za koje ste odgovorni bez nadzora u Vašem vozilu;

*ukloniti stvari koje se nalaze u Vašem vozilu izvan vidokruga prolaznika u zatvorene ladice ili zatvoreni tovarni prostor Vašeg vozila.

 1. ParKING – aerodrom Zagreb nije odgovoran ni za kakav oblik otuđenja ili štete nanesene Vašem vozilu u slučajevima kada su isti posljedica Vašeg nepridržavanja ovih Uvjeta.

 1. ParKING – aerodrom Zagreb ne prima stvari Korisnika Parkirališta u svrhu čuvanja istih ili bilo kakvu drugu svrhu.

 1. U potpunosti ste odgovorni ParKING – aerodrom Zagreb za sve štete koje nastanu ParKING – aerodrom Zagreb, a koje su posljedica Vašeg djelovanja u prostoru Parkirališta ParKING – aerodrom Zagreb, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 1. Tijekom korištenja prostora Parkirališta ParKING – aerodrom Zagreb dužni ste voziti sigurno i pridržavati se svih pravila te poštivati svu signalizaciju i upute. Isto tako, u prostoru Parkirališta dužni ste voditi brigu o kretanju životinja i osoba za koje ste odgovorni, a koji cijelo vrijeme kretanja u prostoru Parkirališta moraju biti pod Vašom kontrolom.

Sljedeće aktivnosti nisu dozvoljene u prostoru Parkirališta ParKING – aerodrom Zagreb

Zabranjene aktivnosti:

 1. pružanje usluga čišćenja ili popravka vozila te pružanje bilo kakvih drugih usluga ili obavljanje bilo kakvih drugih poslovnih aktivnosti;
 2. punjenje ili pražnjenje spremnika goriva Vašeg vozila;
 3. štetno djelovanje bilo koje vrste u bilo kojem dijelu Parkirališta te bilo kakva zloupotreba parkirališta;
 4. parkiranje izvan označenih prostora za parkiranje vozila ili suprotno uputama predstavnika Zračne luke;
 5. vožnja prostorom Parkirališta izvan označenih prometnica i iznad propisanog ograničenja brzine kretanja vozila na Parkiralištu; 
 6. stvaranje bilo kakve buke, uključivo glasno slušanje glazbe, na način koji uznemirava druge korisnike Parkirališta ili druge ljude u okolini
 7. snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe ili u svrhu promocije bilo kojeg dijela Parkirališta ili bilo kojeg dijela ParKING – aerodrom Zagreb kao i provođenje istraživanja tržišta (anketiranje), bez prethodne pisane suglasnosti  (Sektor komercijalnih poslova i marketinga);

U slučaju vršenja prethodno specificiranih zabranjenih aktivnosti ParKING – aerodrom Zagreb zadržava pravo zatražiti da platite korištenje Parkirališta u punom iznosu, te odmah napustite Parkiralište.